STEM-ОСВІТА – ОРІЄНТИР НА МАЙБУТНЄ

описание картинки

«Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями
Шалва Амонашвілі

Кожна епоха вимагає від людини нового мислення, втілення новітніх ідей. А всі ми, як відомо, родом з дитинства. Сучасні школярі– відкриті, розкуті, комунікабельні. Старі іграшки та ігри не викликають у них особливого захоплення та інтересу. Як же оновити зміст роботи з  учнями? Як створити умови не лише для формування ігрових умінь, а й для розвитку творчих здібностей, винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії? Відповіді на ці запитання дають нові напрями освіти – STEM – інтеграція чотирьох дисциплін: природничих наук, технології, інженерії та математики – в одну та практичне використання дітьми здобутих знань.

Змістовні слова Шалви Олександровича якнайкраще розкривають одне з основних завдань освіти на її сучасному етапі – модернізацію, відповідність новим стандартам та вимогам сьогодення. У сучасних умовах модернізації початкової  освіти особлива увага приділяється ролі шкільному закладу як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Адже, даючи дитині знання разом із прикладами практичного їх застосування ми, як вчителі створюємо стійкий інтерес дитини до навчання. SТЕМ-освіта дає можливості викликати у дітей бажання самостійно мислити, формувати нестандартне, інженерне мислення, виховати інтерес до точних наук, розвивати винахідницькі здібності, зацікавити учнів математикою, викликати бажання пізнавати світ та робити відкриття. А ще навчити спостерігати та зрозуміти як рослинний та тваринний світ дає невичерпний матеріал для розв’язання різноманітних інженерних завдань.

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, конструювання а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань. Загалом абревіатура STEM розшифровується як science (природничі науки), technology (технологія), engineering (інженерія), mathematics (математика) – і найбільший «козир» STEM-освіти у тому, що вона допомагає опанувати їх не відокремлено, а за допомогою інтеграції всіх дисциплін у єдину систему навчання. Зараз у світі стрімко зростають потоки інформації, впроваджуються високотехнологічні інновації та розробки, що впливають на усі сфери нашого життя. Змінюються запити суспільства, інтереси особистості. Прогнозується, що 75% професій, які найшвидше розвиваються, потребують володіння навичками STEM.

Залучення в STEM може підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, як:
– Співробітництво. Іноді плідна співпраця з товаришами по команді може бути складнішим завданням, ніж фактичне завдання, що стоїть перед командою. Для досягнення інноваційних результатів і вирішення складних завдань, в команді мають працювати особистості з різним науковим і технічним бекграундом. Маленькі, міждисциплінарні команди вимагають співробітництва, взаємодопомоги і швидкого мислення, щоб досягти прогресу в кінці проекту.
– Комунікативність. Незалежно від посадового положення, саме тактовне спілкування, а не тиранія в команді, може сприяти продуктивній спільній роботі і зміцненню авторитету керівництва. Навчання в області STEM надає широкі можливості для спілкування “один на один” і “один-до-багатьох”.
– Творчість. Творчість та інновації йдуть пліч-о-пліч. “Креатив” може вдихнути нове життя у будь-який науковий і технологічний проект, показати його ще не розкриті можливості. Більш того, ті, хто здатний вийти за межі технічних навичок і мислити нестандартно, можуть винаходити щось абсолютно нове в багатьох інших областях життєдіяльності людини.